Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Beste Bert,

ik heb inmiddels een planning gemaakt voor=
mijn workshops.
Is het mogelijk deze data ook bij het contactfor=
mulier te vermelden?
11 februari 19.30 – 21.30 uur
1 ap=
ril 19.30 – 21.30 uur
20 mei 19.30 – 21.30 uur
Het logo=
is al wel bekend, maar ik heb hem nog niet. Komt waarschijnlijk na 13 febr=
uari.
Groet, Gr=C3=A9
Gr=C3=A9 v=
an Ramshorst, di=C3=ABtist

Praktijkadressen:

JP Santeeweg 32, 9312 PG Nietap; aanwezig woensdag en donderdag

Groene Zoom 16, 9301 SJ Roden; aanwezig op vrijdag

Website: www.grevanramshorst.nl

E-mail: info@grevanramshorst.nl

Telefoon: 06-20728219 (bereikbaar op alle werkdagen)

————77886-1420980915344-2–