Klachtenloket.

Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening en komen we er samen niet uit?
Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen over uw diëtist.
Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Alle diëtisten zijn aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici en daarmee bieden we een klachtenregeling via een onafhankelijke klachtenfunctionaris waar u met uw klacht of geschil terecht kan.

U kunt de klacht indienen via deze website Klachtenloket Paramedici de procedure volgen.
Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of via info@klachtenloketparamedici.nl.