Algemene voorwaarden:

 

  1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de diëtist en cliënt inzake behandeling.

Met een verwijsbrief van de huisarts of specialist worden de consulten vergoed door uw Zorgverzekeraar.
Dit komt uit de basisverzekering.
Deze vergoeding geldt voor maximaal 3 uur dieetbegeleiding per jaar.
Deze komen wel ten laste van het eigen risico.
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in principe een contract.
Als u een aanvullende verzekering heeft, is het mogelijk dat er, na de 3 uur basisverzekering, extra uren dieetbegeleiding vergoed kunnen worden.
Bent u door uw huisarts aangemeld voor de ketenzorg (voor DM, COPD of CVRM) dan is er sprake van een vergoeding van 3 uur.
Deze komen niet ten laste van het eigen risico.
Komt u zonder verwijzing, dan ben ik verplicht een ‘ screening’ van 15 minuten te doen.
Deze gaat van uw 3 uur vergoeding af. Voor de zekerheid raad ik iedereen aan een verwijzing te vragen bij de arts of specialist.

  1. Aansprakelijkheid

Als diëtist geef ik een zo goed mogelijk, passend advies – gericht op resultaat.
Een garantie voor resultaat is niet te geven.
Ik sluit elk aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel uit of in verband met de opvolging van, door de diëtist, verstrekte adviezen. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

  1. Spreekuurtijden

Op de website worden de spreekuurtijden en locaties up to date gehouden.

  1. Verzoek afmelding

Bij verhindering verzoek ik iedereen om zich ruim van te voren (minstens 24 uur – ook in het weekend) af te melden.
Dit kan per mail, telefoon of voicemail.
Laat u verstek gaan zonder dit (tijdig) te melden, dan wordt de voor u geplande tijd in rekening gebracht bij u als cliënt (de Nederlandse Zorgautoriteit heeft het “no-show” tarief wettelijk geregeld voor de diëtist met een eigen praktijk).
De rekening wordt in dat geval niet bij de zorgverzekeraar ingediend en gaat daarom ook niet ten koste van de tijd die u maximaal kunt gebruiken voor dieetbegeleiding.

  1. Tarieven

De tarieven worden op de website up to date gehouden.

  1. Declaraties

Ik declareer altijd rechtstreeks bij de zorgverzekeraar – tenzij het gaat om “no-show” of niet-gecontracteerde zorg.

  1. Betaling

Bij “no-show” of niet-gecontracteerde zorg krijgt u een factuur toegestuurd.
Deze dient u binnen 14 dagen te betalen.
Mocht het bedrag niet voldaan worden krijgt u aan herinnering.
Mocht het bedrag dan vervolgens nog niet voldaan worden zal ik de kosten die verband hebben met de inning in rekening ( via een incasso bureau) brengen.