Deelname NIVEL onderzoek.

Gré van Ramshorst, diëtistenpraktijk neemt deel aan het NIVEL onderzoek.

Het doel van NIVEL Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de zorg beter te maken.

Welke gegevens worden verzameld?
Wij leggen gegevens over gezondheidsklachten en behandelingen vast in ons computersysteem. Deze gegevens worden door NIVEL Zorgregistraties gebruikt. Een uitgebreid overzicht van de gegevens die het NIVEL ontvangt staat op www.nivel.nl/zorgregistraties.

Privacy
Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacyreglement is te vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties.

Bezwaar?
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u ons dit laten weten. Wij sturen deze gegevens dan niet door naar het NIVEL