Tarieven 2020
Omschrijving prijs
Screening zonder verwijsbrief € 15.00
Eerste consult (50 – 60 minuten) € 60.00
Uitwerktijd in overleg € 30.00
Vervolg consult lang (40 – 45 minuten) € 45.00
Vervolg consult (25 – 30 minuten) € 30.00
Kort of weegconsult (15 minuten) € 15.00
Email of telefonisch consult € 15.00
Emotie eten de baas consult € 75.00
Uittoeslag bij huisbezoek € 20.00
Niet nagekomen 1e consult* € 60.00
Niet nagekomen vervolgconsult* € 20.00

* niet nagekomen consulten, tenzij 24 uur van te voren afgemeld, worden altijd in rekening gebracht.
Je ontvangt aan het eind van de maand een factuur.

Uitwerktijd is de tijd die na een (eerste) consult nodig is voor het uitwerken van je gegevens en het maken van een persoonlijk advies. Dit gebeurt altijd in overleg.

Uit-toeslag bij huisbezoek is de vergoeding van reiskosten en reistijd. Deze kosten worden niet verrekend met je vergoeding voor dieetadvisering, en niet met het wettelijke verplicht eigen risico.

Niet-gecontracteerde zorg is zorg:

• Als er geen zorgverzekering is.

• Als het bedrag of de uren van de basisverzekering zijn overschreden.

• Als het bedrag of de uren van de basis en aanvullende verzekering zijn overschreden.

Als er sprake is van niet gecontracteerde zorg, ontvang je aan het einde van de maand een factuur met daarin bovenstaande tarieven.