+31 (0) 6 20 72 82 19 Info@grevanramshorst.nl

Consulten:
Een consult bestaat uit directe tijd ( het gesprek) en indirecte tijd ( uitwerken van dieet, rapportage, e.d.)
Vergoeding: Begeleiding door de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering (3 uur per kalenderjaar). Deze 3 uur worden wel verrekend met je eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat er extra uren vergoeding zijn vanuit de aanvullende verzekering ( raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis ).
Voor Diabetes Mellitus, CVRM (hart en vaat patiënten) en COPD zijn afwijkende afspraken gemaakt, waarbij de begeleiding niet ten koste gaat van uw eigen risico (Ketenzorg).

Tarieven:
Je betaalt hieronder vermeld tarief voor niet-gecontracteerde zorg. Niet-gecontracteerde zorg is:
1. zorg aan cliënten die niet verzekerd zijn.
2. zorg aan cliënten die het bedrag of de uren uit de basis verzekering overschreden hebben.
3. zorg aan cliënten die het bedrag of de uren van de basis en aanvullende verzekering overschreden hebben.
Je krijgt van mij aan het einde van de maand een factuur.
Tarieven per 01-01-2017
Omschrijving prijs
Eerste consult – gesprek van 60 min en 30 min uitwerktijd € 90.00
Vervolgconsult lang – gesprek van 35 min en 10 min uitwerktijd € 45.00
Vervolgconsult – gesprek van 20 min en 10 min uitwerktijd € 30.00
Weeg consult € 15.00
Email consult     € 15.00
Telefonisch consult € 15.00
Toeslag bij huisbezoek € 25.00
No show € 15.00