Omschrijving prijs
Screening zonder verwijsbrief € 15.00
Eerste consult (50 – 60 minuten) € 78.00
Uitwerktijd individueel voedingsadvies ( per 15 minuten ) € 19.50
Begeleidingsconsult  (30 minuten) € 39.00
Begeleidingsconsult  (45 minuten) € 58.50
Telefonische / e-mail consult € 19.50
Toeslag bij huisbezoek € 25.00
Emotie eten de baas programma € 495.00
Niet nagekomen 1e consult* € 63.00
Niet nagekomen vervolgconsult* € 26.00

* Bij verhindering moet de afspraak minimaal 24 uur van te voren geannuleerd worden, of telefonisch of per e-mail. Anders wordt de afspraak in rekening gebracht.
Je ontvangt aan het eind van de maand een factuur.

Uitwerktijd is de tijd die na een (eerste) consult nodig is voor het uitwerken van je gegevens en het maken van een persoonlijk advies. Dit gebeurt altijd in overleg.

Uit-toeslag bij huisbezoek is de vergoeding van reiskosten en reistijd. Deze kosten worden niet verrekend met je vergoeding voor dieetadvisering, en niet met het wettelijke verplicht eigen risico.

Vergoeding zorgverzekering:

iedere zorgverzekering heeft 3 uur in het standaard / basis pakket. Dit wordt wel verrekend met het eigen risico.

Sommige aanvullende pakketten hebben nog extra vergoeding voor diëtist. 

Vergoeding ketenzorg:

Zit je bij de huisarts in de ketenzorg Diabetes Mellitus, CVRM (hart en vaatziekten) of COPD, dan heb je 3 uur per 12 – 15 maanden vergoeding. Dit gaat niet van je eigen risico af.

 

Niet-gecontracteerde zorg is zorg:

• Als er geen zorgverzekering is.

• Als het bedrag of de uren van de basisverzekering zijn overschreden.

• Als het bedrag of de uren van de basis en aanvullende verzekering zijn overschreden.

Als er sprake is van niet gecontracteerde zorg, ontvang je aan het einde van de maand een factuur met daarin bovenstaande tarieven.